Dzordza Vasingtona 44, 81000 Podgorica
office@financeplus.me
+382 20 23 23 55

Vjerovali ili ne, greške prilikom podnošenja zahtjeva za refundaciju trudničkog i/ili porodiljskog odsustva su toliko česte da ih klijenti ponekad navode i kao razlog za promjenu računovodstva. Dok se sa druge strane kao odgovor od računovodstvenih agencija može čuti „Samo se nadam da ne moramo da radimo zahtjeve za refundaciju trudničkog / porodiljskog..“ ili „Mi taj dio ne radimo…“ 😊

Iako administrativni proces ima svojih zamršenih tačaka, treba istaknuti da je naša država jedna od rijetkih koja nudi poprilično stimulativnu politiku za trudnice i roditelje sa jedne, te poslodavce sa druge strane.

Stoga, prije nego što se odreknete ovog prava, pročitajte naš detaljan vodič kroz proces podnošenja zahtjeva.

  1. INSTRUKCIJE ZA REFUNDACIJU SREDSTVA ZA VRIJEME TRUDNIČKOG BOLOVANJA

Po osnovu Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na privremenu spriječenost za rad i ostvarivanja prava na naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad, Poslodavcu se refundira Bruto 1 zarada u maksimalnom iznosu od dvije prosječne zarade u Crnoj Gori za prethodnu godinu. Prosječna Bruto 1 zarada za 2023. godinu iznosi 987 EUR.

Zahtjev za refundaciju sredstava predaje se u roku od 90 dana od datuma isplate zarade, u suprotnom se gubi pravo na refundaciju. Porezi na zaradu trebaju biti isplaćeni za period 12 mjeseci prije nego što je otvoreno bolovanje kako bi se stekao uslov za refundaciju sredstava.

Koraci:

1. Pripremiti zahtjev za izdavanjem potvrde iz Poreske uprave za period 12 mjeseci prije nego što je otvoreno bolovanje. Npr. ukoliko je bolovanje otvoreno 20.05.2024. godine, potrebno je tražiti potvrdu iz Poreske Uprave za period maj 2023. – april 2024. godine. Napomena: Predaje se samo prilikom predaje prvog zahtjeva

2. Pripremiti zahtjev za izdavanjem potvrde iz Poreske uprave za mjesec za koji se traži refundacija

3. Pripremiti potvrdu o utvrđivanju osnove za obračun zarade – prosjek 12 mjeseci prije nego što je otvoreno bolovanje – Obrazac fond Zdravstva. Napomena: Predaje se samo prilikom predaje prvog zahtjeva

4. Pripremiti platne liste za period 12 mjeseci prije nego što je otvoreno bolovanje

5. Pripremiti platnu listu za mjesec za koji se traži refundacija

6. Nakon dobijanja potvrda iz Poreske uprave (tačka 1 i 2), priprema se zahtjev za refundaciju u slobodnoj formi sa pečatom i potpisom ovlašćenog lica

7. Pripremiti obrazac potvrde o isplacenoj naknadi zarade PSZR – O09 – Obrazac fond Zdravstva

8. Pripremiti zahtjev za refundaciju isplaćene naknade zarade – Obrazac fond Zdravstva

9. Priložiti kopiju ugovora o radu i aneksa ugovora (ukoliko ih ima), prijavu na osiguranje i izvod sa isplatom zarade i poreza na zarade. Napomena: Predaje se samo prilikom predaje prvog zahtjeva

Neophodna dokumentacija:

• Izvještaj o privremenoj spriječenosti za rad za mjesec za koji se traži refundacija

• Potvrda iz Poreske uprave za period 12 mjeseci prije nego što je otvoreno bolovanje (Koraci – tačka 1)

• Potvrda iz Poreske uprave za mjesec za koji se traži refundacija (Koraci – tačka 2)

• Rekapitulacija i platne liste za period 12 mjeseci prije nego sto je otvoreno bolovanje (Koraci – tačka 4)

• Platna lista za mjesec za koji se traži refundacija (Koraci – tačka 5)

• Potvrda o utvrđivanju osnove za obračun zarade PSZR-O08 (Koraci – tačka 3)

• Zahtjev za refundaciju isplaćene naknade zarade PSZR-O07 (Koraci – tačka 8)

• Zahtjev za refundaciju u slobodnoj formi

• Kopija ugovor o radu i aneksi (ukoliko ih ima), kopija prijave na osiguranje

• Izvod sa isplatom zarade i poreza na zarade za mjesec za koji se traži refundacija

VAŽNA NAPOMENA:

Rok za predaju svih zahtjeva je 90 dana od datuma isplate zarade.

2. INSTRUKCIJE ZA REFUNDACIJU SREDSTVA ZA VRIJEME PORODILJSKOG ODSUSTVA

Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti su uređena pitanja vezana za način i uslove ostvarivanja prava iz socijalne i dječje zaštite. Poslodavcu se refundira Bruto 1 zarada i maksimalno se može refundirati u visini od dvije prosječne zarade u Crnoj Gori za prošlu godinu.

Zahtjev za refundaciju sredstava predaje se u roku od 30 dana od datuma otvaranja porodiljskog bolovanja, u suprotnom gubi se pravo na refundaciju, te će refundacija bolovanja početi od datuma predaje prvog zahtjeva. Ne postoji mogućnost retroaktivne refundacije. Porezi na zarade trebaju biti isplaćeni za period 12 mjeseci prije nego što je otvoreno porodiljsko odsustvo kako bi se stekao uslov za refundaciju sredstava.

Koraci:

1. Pripremiti zahtjev za izdavanjem potvrde iz Poreske uprave za period 12 mjeseci prije nego što je otvoreno bolovanje.

2. Pripremiti zahtjev za izdavanjem potvrde iz Poreske uprave za mjesec za koji se traži refundacija .

3. Pripremiti potvrdu o prosjeku za period od 12 mjeseci prije otvaranja porodiljskog odsustva

4. Nakon dobijanja potvrda iz Poreske uprave, priprema se zahtjev za refundaciju u slobodnoj formi

5. Pripremiti Zahtjev Z-RNZ (zahtjev za ostvarivanje prava na refundaciju naknade zarade i naknade zarade za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo)

6. Priložiti kopiju ugovora o radu i aneksa ugovora (ukoliko ih ima), prijavu na osiguranje i izvod sa isplatom zarade i poreza na zarade

7. Priložiti izvod iz knjige rođenih za dijete

8. Priložiti rješenje o porodiljskom odsustvu

Neophodna dokumentacija:

• Izvještaj o privremenoj spriječenosti za rad za mjesec za koji se traži refundacija

• Rješenje o porodiljskom odsustvu

• Potvrda iz Poreske uprave za period od 12 mjeseci prije otvaranja porodiljskog odsustva

• Rekapitulacija i platne liste za period od 12 mjeseci prije otvaranja porodiljskog odsustva

• Potvrda prosjek za period od 12 mjeseci prije otvaranja porodiljskog odsustva

• Potvrda iz Poreske uprave za mjesec za koji se traži refundacija (ovo može i naknadno da se dostavi u slučaju da zarada nije isplaćena ili potvrda ne može da se obezbijedi u roku)

• Zahtjev Z-RNZ (zahtjev za ostvarivanje prava na refundaciju naknade zarade i naknade zarade za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo)

• Zahtjev za refundaciju

• Kopija ugovora o radu i aneksa ugovora (ukoliko ih ima), prijavu na osiguranje i izvod sa isplatom zarade i poreza na zarade

VAŽNA NAPOMENA:

Prvi zahtjev za refundaciju može se predati i u slučaju da dokumentacija nije pripremljena u potpunosti. U tom slučaju Centar za socijalni rad će izdati rješenje da se u roku od 7 dana dostavi ostatak dokumentacije ili će u suprotnom zahtjev za refundaciju odbiti!

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Copy link