Dzordza Vasingtona 44, 81000 Podgorica
office@financeplus.me
+382 20 23 23 55
Faktura ili račun je dokument koji svjedoči da je zaključen posao odnosno da je
stvorena obaveza plaćanja robe ili usluge.
Izlazna faktura je ona koju prodavac ili kupac izda, dok osobi kojoj se izdaje faktura
je ta ista faktura ulazna faktura. Kada nekome izdate fakturu taj neko vam duguje
novac, dok kada od nekoga primate fakturu vi nekome dugujete novac.
Pojam profaktura ili kako često čujete predračun je document koji se često koristi u
poslovanju.
Šta je profaktura? – profaktura je korisan document, zašto, jer NE obavezuje
izdavaoca dokumenta da plati PDV, za razliku od fakture kada obaveza plaćanja
PDV mora da se izvrši bez obzira na to da li je faktura plaćena ili ne. Profaktura se
često tretira I kao ponuda za isporuku robe ili usluga koja je istovremeno i poziv na
plaćanje. Nakon isplate obavezno slijedi izdavanje fakture.
Šta sve treba jedna faktura da zadrži?
Osnovni podaci na fakturi
 • Logo kompanije,
 • Puni naziv kompanije,
 • Službenu adresu,
 • PIB, Žiro račun,
 • PDV broj,
 • Kontakt tel I mail,
 • Žiro račun vaše kompanije I
 • Podatke kompanije kojoj je namijenjena faktura uz obavezan PIB.

 

Podatke usluge:
 • Broj fakture,
 • Datum izdavanja,
 • Datum valute,
 • Mjesto
 • Datum prometa,
 • Redni broj usluge,
 • Opis usluge,
 • Iznos bez PDV-a, PDV (%),
 • Ukupan iznos
Copy link