Dzordza Vasingtona 44, 81000 Podgorica
office@financeplus.me
+382 20 23 23 55

Pouzdane računovodstvene usluge i izvještaji

Računovodstvene usluge i finansijsko izvještavanje su potrebne svakom preduzeću da na osnovu podataka prati svoje poslovanje i isupanjava zakonsku obavezu izvještavanja.

Želite li da u bilo kojem trenutku znate kako vaša kompanija stoji sa aspekta finansija, poreza i imovine, onda vam trebaju najkvalitetnije usluge računovodstvene agencije i najpouzdanije knjigovodje u Crnoj Gori?

Potrebna vam je knjigovodstvena agencija koja ne bi samo kontrolisala računovodstvene evidencije vaše kompanije, već bi vam pružila osjećaj sigurnosti i preuzela potpunu odgovornost za vodjenje i čuvanje vaših knjiga i pružala kvalitetne računovodstvene usluge i finansijsko izvještavanje.

Računovodstvena agencija Finance Plus svojim klijentima nudi širok spektar kvalitetnih i pouzdanih računovodstvenih i finansijskih usluga. Sve usluge su po propisima i slijede Zakon o računovodstvu i reviziji i druge odgovarajuće propise.

Pored finansijskih nudimo i administrativne i pravne usluge.

Sigurnost

Tačnost

Pouzdanost

Znanje i iskustvo

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva u području računovodstva, nudimo vam rješenje svih vaših problema. Ovdje smo da bismo podijelili naša praktična iskustva i poboljšali vaše poslovanje.

Finance plus svojim znanjem i iskustvom mogu vam pružiti kvalitetne usluge koje uključuju:

 • Knjiženje dokumentacije u vezi s poslovanjem korisnika po osnovu Zakonom o računovodstvu, Zakonom o porezu na dodatu vrijednost i drugim relevantnim zakonima na koje se odnosi knjiženje dokumentacije.
 • Unos finansijskih podataka o trgovini robom
 • Bliska saradnja sa klijentima
 • Unošenje faktura za kupovinu, za usluge primljene iz Crne Gore i inostranstva
 • Evidentiranje ovisnih troškova za kupovinu računa iz inostranstva
 • Prema Zakonu o PDV-u, obračunu i knjiženju PDV-a, formiranje prijave PDV-a Ulazak i knjiženje, uz kontrolu, bankarski izvodi u lokalnoj valuti, kao i devizni izvještaji
 • Formiranje dnevnika o gotovini i upis u blagajnu
 • Obračun plata i ostalih ličnih primanja zaposlenih angažovanih po ugovoru (kao što su ugovor o radu,  zakup od fizičke osobe, obračun dividende itd.)
 • Kreiranje završnog obračuna na kraju godine
 • Podnošenje tražene dokumentacije, vezane za poslovanje klijenta, inspekcijskom tijelu tokom inspekcijske kontrole
 • Pružanje podrške klijentu kroz savjete i informacije o promjenama zakona i propisa iz oblasti računovodstva i finansija, a koje se odnose na sam posao
 • Vođenje evidencije osnovnih sredstava i na kraju godine izračunavamo njihovu potrošnju – amortizaciju.
 • Obračun različitih poreza prema važećim zakonima, priprema i podnošenje poreskih prijava, obračun kamata, različitih naknada.

Pregled računovodstvenih usluga

 • Izrada završnog izvještaja
 • Izrada kalkulacija u trgovini
 • Izrada kalkulacije u proizvodnji
 • Knjiženje osnovnih sredstava
 • Knjiženje ostalih finansijskih
  podataka
 • Izrada trgovačke knjige
 • Izrada trgovačke knjige
 • Supervizija
 • Izrada statističkog izvještaja
 • Izrada specifikacije materijalnih
  troškova
 • Izrada izvještaja za KHOV
 • Konsalting prilikom osnivanja
  preduzeća ili proširivanja
  postojećeg
 • Vanbilansna evidencija-ambalaza
 • Izrada kalkulacija u trgovini
 • Rad kod klijenta
 • Obuka menadžera
 • Prezentacija računovodstvene
  dokumentacije
 • Knjiženje izvoda
 • Obračun poreza po odbitku za
  zakup
 • Obracun poreza i doprinosa po
  osnovu ugovora o djelu
 • Knjiženje blagajne
 • Eksport glavne knjige
 • Komunikacija i saradnja sa
  inspekcijiskim i revizorskm
  organima
 • Obračun poreza na dohodak fizičkih
  lica
 • Organizacija računovodstva
 • Obuka za izvještavanje
 • Obuka kadrova
 • Obračun (prijava) poreza na
  nepokretnost
 • Obračun poreza po odbitku za
  naknade nerezidentima
 • Blagovremeno izvještavanje klijenta
  o obavezama
 • Obračun poreza na dodatu
  vrijednost (PDV)
 • Poreski konsalting
 • Konsalting u vezi izrade
  računovodstvenih politika
 • Konsalting u oblasti izvještavanja u
  računovodstvu i finansijama
 • Konsalting – IT u računovodstvu
 • Izrada korporativnih periodičnih
  izvještaja po zahtjevu klijenta
 • Kontrola računovodstvenog
  softvera
 • Konsalting u vezi pripreme za
  reviziju ili neku drugu eksternu
  kontrolu
 • Izrada konsolidovanih izvještaja
 • Konsalting u primjeni standarda u
  računovodstvu
 • Knjigovodstvo
 • Izrada knjige šanka
 • Izrada putnih naloga
 • Izrada knjige prometa
 • Knjiženje faktura

Racunovodstvena agencija Finance Plus Podgorica, Crna Gora

Finance Plus je dobio nagradu za 2018 godinu, koja je uručena u maju 2019 godine, kao najuspešnija računovodstvena kuća u Crnoj Gori u kategoriji „Revizorske i računovodstvene usluge“.

 

Copy link