Dzordza Vasingtona 44, 81000 Podgorica
office@financeplus.me
+382 20 23 23 55

Pravna podrška

Pouzdane pravne usluge u Crnoj Gori. Dobar savjet pravnika Vam može unaprijediti i ubrzati posao, ali i uštedjeti značajna sredstva. Naš pravni sektor pruža kompletnu pravnu podršku Vašim poslovnim procesima. Prateći tok razvoja firme, vršimo sve vrste usluga od registracije i statusnih promjena, do pripreme kompletne dokumentacije za radne odnose, svih vrsta ugovora i pravnih akata. Redovno pratimo zakonske promjene i brinemo o potrebama naših klijenata sa pravnog aspekta.

Naša pravna kancelarija pruža pouzdane pravne usluge u Crnoj Gori i prati sve promjene u vezi sa registracijom pravnih lica, .

Te usluge uključuju sljedeće:

• osnovna registracija pravnih lica
• priprema cjelokupne osnivačke dokumentacije
• pripajanja i akvizicije pravnih lica
• procedura povećanja i smanjenja kapitala
• promjena izvršnog direktora i ovlašćenih lica
• sve druge statusne promjene (promjena imena, adrese, šifre djelatnosti itd)

Naša pravna kancelarija pruža čitav set pravnih usluga iz oblasti radnih odnosa. Te usluge uključuju sledeće:

 • Priprema ugovora o radu, sporazuma o prestanku radnog odnosa, otkazi ugovora o radu, radni sporovi i zastupanje pred nadležnim organima.
 • Menadžment u ljudskim resursima: posredovanje pri zapošljavanju, priprema dokumentacije kod ZZZCG, oglašavanje, savjetovanje i kontakt sa agencijama.
 • Prijavljivanje kod Poreske uprave: podnošenje JPR prijava-odjava i promjena ostalih podataka, postavljanje ovlašćenog predstavnika pred Poresku Upravu CG, potvrde o rezidentnosti, podnošenje godišnjih prijava.
 • Pribavljanje radnih i boravišnih dozvola za nerezidente.
 • Izrada pravne dokumentacije iz oblasti radnih odnosa (sistematizacija radnih mjesta, pravilnici i sl)

U procesu kupoprodaje nekretnina naša pravna kancelarija pružiće Vam čitav set pravnih usluga. Te usluge uključuju :

 • Posredovanje u kupoprodaji nepokretnosti
 • Priprema kupoprodajnih ugovora za nepokretnosti
 • Pravni „Due Diligence“ (detaljni pravni izvještaji u vezi sa pravnim stvarima kod kupoprodajnog ugovora nekretnina, kod kupoprodajnih tendera i sl)

Naša pravna kancelarija pruža čitav set pravnih usluga u poslovnim odnosima. Te usluge uključuju sledeće:

 • Priprema komercijalnih ugovora: ugovori o prodaji, pružanju usluga, poslovnoj saradnji, posredovanju, zajmu, zakupu i sl.
 • Poresko zastupanje i savjetovanje: predstavljanje klijenata u raznim sporovima pred nadležnim institucijama (Poreska uprava, Ministarstva, Sudovi…)
 • Intelektualna imovinska prava: podnošenje prijave za registraciju žigova i produženje registracija.
 • Izvršni postupak: utuženja, prijedlog za izvršenje, predstavljanje pred sudom.

Registracija preduzeca

Da li ste znali?   Osnovati firmu je toliko jednostavno da u roku od 4 radna dana vaše preduzeće je spremno za obavljanje svoje djelatnosti, bez potrebe da budete fizički prisutni. Sve što je potrebno je pasoš i minimum jedan  EUR osnivačkog kapitala.

 

 

Copy link