Dzordza Vasingtona 44, 81000 Podgorica
office@financeplus.me
+382 20 23 23 55
Finansijska transparentnost postaje ne samo očekivana norma već i zakonski zahtjev, ključno je shvatiti ozbiljnost i potencijalne posledice koje sa sobom nosi neprijavljivanje prihoda. Ovo nije pitanje formalnosti; ovo je pitanje vaše finansijske sigurnosti i izbjegavanja potencijalno katastrofalnih finansijskih posledica koje mogu ugroziti vašu budućnost i defacto anulirati sav vaš rad trud I zalaganje.
Rizik neprijavljivanja prihoda: Više od kazne
Zakon je jasan i neumoljiv: neprijavljivanje prihoda u 2023. godini može rezultirati time da Poreska uprava samoinicijativno utvrdi vaš porez i naplati do 80% poreza na neprijavljeni prihod. Međutim, posljedice mogu biti još dalekosežnije od finansijskih sankcija, jer kada pojedinac ili preduzeće namjerno ne prijavi svoje puno prihode ili prihode prijavi na način koji nije u skladu sa Zakonom, to može biti kvalifikovano kao krivično djelo. Osim toga ako se utvrdi da imovina nije adekvatno prijavljena ili oporezovana postoji rizik suočavanja sa oduzimanjem imovine zato prijavljivanje zahtijeva vašu punu pažnju i adekvatan odgovor.
 Da li ste obveznik?
Treba znati da ste obavezni prijaviti prihod ako ste u 2023. ostvarili prihode od:
Samostalne djelatnosti,
Imovine, uključujući zakup i prodaju,
Kapitalnih dobitaka,
Primanja kod dva ili više poslodavaca, ako je ukupan mjesečni bruto iznos iznad 700 eura,
Prihoda od sportske djelatnosti,
Autorskih i srodnih prava, patenta, žiga i prihoda samostalnih stručnjaka u kulturi,
Ostalih ličnih primanja od freelancinga, konsultantskih usluga, raznih primanja iz inostranstva ili nekih drugih Prihoda za koje nije plaćen porez pa čak i ako je plaćen u određenim slučajevima.
 Zaštita Koju Pruža Finance Plus
U Finance Plus, duboko smo svjesni ozbiljnosti ove situacije i posvećeni smo pružanju zaštite i sigurnosti kroz naše usluge. Naša misija se ne svodi samo na edukaciju i zaštitu od potencijalnih rizika; mi smo tu da osiguramo stabilan i siguran finansijski put za sve naše klijente.
Prema Pravilniku o obliku i sadržini godišnje prijave za obračunavanje i plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica, neophodno je da popunite i dostavite Obrazac GPP-FL najkasnije do 30.aprila 2024 godine, zajedno sa odgovarajućim prilozima, nadležnom poreskom organu prema vašem mestu prebivališta ili boravišta. Ovo možete učiniti lično, putem pošte, ili elektronskim putem, u zavisnosti od vaših mogućnosti i preferencija.
Savremene tehnologije i metodologije omogućavaju Poreskoj upravi da sa lakoćom identifikuje neprijavljene prihode. Pregledi bankovnih izvoda, registra imovine, i razni drugi alati su na raspolaganju da se utvrdi stvarni finansijski status pojedinca. Ovo znači da se skrivanje prihoda koji se odigrao sa slučajevima frilensera u Srbiji služi kao očigledno upozorenje. Vjerovatno ste čuli ili pročitali da su Freelanceri i drugi samostalni preduzetnici u Srbiji dočekani  sa poreskim rešenjima i dugovima za prethodne godine, što je bio rezultat intenziviranog procesa poreske revizije i naglasilo je važnost proaktivnog pristupa prijavljivanju prihoda. Situacija je bila toliko ozbiljna da je izazvala veliku paniku u krugovima frilensera dok je u Crnoj Gori potencijalno moguć još veći problem zbog člana zakona koji predvića utvrđivanje 80% poreza na neprijavljeni prihod. S tim u vezi ne dozvolite da neprijavljivanje prihoda postane teret koji će otežati vaš finansijski napredak. Preduzmite korake danas kako biste osigurali da vaše sjutra bude slobodno od finansijskih neizvesnosti i puno mogućnosti. U Finance Plus, vaša sigurnost je naša misija. Postupite Pravilno. Budite Zaštićeni. Birajte Budućnost bez Finansijskih Briga budite u sigurnom plusu uz Finance Plus.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Copy link