Dzordza Vasingtona 44, 81000 Podgorica
office@financeplus.me
+382 20 23 23 55
Ko su poreski obveznici

Tekst je informacionog karaktera, molim vas da za provjeru da li ste ili ne poreski obveznik zatražite mišljenje od naše pravne službe, jer se radi o preciznom tumačenju zakona i zavisi od konkretne djelatnosti kojom se bavite.

Obavezni su da plaćaju porez

Poreski obveznik je osoba ili organizacija koja podliježe porezu na dobit (pravna lica).

Poreski obveznik je svako lice koje na bilo kojem mjestu samostalno obavlja neku od djelatanosti

  • podrazumijeva se svaka proizvodna djelatnost
  • trgovinska i uslužna djelatnost
  • rudarska
  • poljoprivredna
  • i druga profesionalna djelatnost
  • korišćenje materijalne i nematerijalne imovine (imovinskih prava) u svrhu trajnog ostvarivanja prihoda smatra se poslovnom djelatnošću i takva pravna lica su poreski obveznici

Poreski obveznik je i lice koje povremeno obavlja djelatnost koja se odnosi i na isporuku novoizgrađenih građevinskih objekata ili djelova građevinskih objekata. (Bliže kriterijume šta se smatra djelatnošću u ovom slučaju utvrdiće se propisom Ministarstva finansija)

Poreski obveznik je lice koje za svoj račun izvrši uvoz proizvoda, odnosno primi proizvod iz inostranstva, kao i lice za čiji račun se proizvod uvozi.

Državni organi  i organizacije i organi jedinice lokalne samouprave i druga javno pravna tijela su poreski obveznici, ukoliko vrše promet proizvoda, odnosno usluga koji je prema zakonu „Zakon o porezu na dodatu vrijednost“ oporeziv kod drugih poreskih obveznika.

Poreski obveznici  su i svi koji se bave

a) uslugama koje se odnose na pristup kulturnim, umjetničkim, naučnim, obrazovnim, sportskim, zabavnim i drugim sličnim događajima (sajmovi, izložbe i sl.) uključujući i pomoćne usluge u vezi sa prisustvovanjem na tim događajima kao  i usluge organizatora tih događaja, pruženih licu koje nije poreski obveznik;

b) pomoćnim prevoznim uslugama, kao što su usluge: utovara, istovara, pretovara, skladištenja i druge usluge koje su na uobičajen način povezane sa prevozom pruženih licu koje nije poreski obveznik;

c) uslugama pružanja stručnih mišljenja u vezi procjene vrijednosti pokretnih stvari, odnosno radova na pokretnim stvarima pruženih licu koje nije poreski obveznik;

d) uslugama prodaje jela i pića za konzumaciju na licu mjesta, osim ako se te usluge pružaju na plovnim objektima, vazduhoplovima i vozovima, u tom slučaju se mjestom pružanja usluga prodaje jela i pića za konzumaciju smatra mjesto početka prevoza putnika

Nisu poreski obveznici

Državni organi i organizacije i organi jedinice lokalne samouprave  i druga javno-pravna tijela u okviru vršenja djelatnosti po osnovu javnih funkcija ne smatraju se poreskim obveznicima, ako se u vezi tih djelatnosti naplaćuju porezi, takse, doprinosi i druge dažbine. Političke stranke, sindikati i komore ne smatraju se poreskim obveznicima ako obavljaju poslove u okviru svog djelokruga, odnosno ovlašćenja.

 

Napomena:

Poreski obveznik koji izvrši promet proizvoda, odnosno usluga, na koji se obračunava i plaća PDV smatra se poreskim dužnikom.

 

Izbjegavanje plaćanja poreza

U slučaju neplaćanja poreza poreski obveznik krši zakon. Ilegalna praksa u kojoj poreski obveznik namerno izbjegava izmirenje svoje poreske obaveze naziva se utaja poreza. U slučaju utaje poreza poreski obveznik postaje predmet krivičnih prijava i kazni. Utajom poreza se smatra svako neprijavljivanje dohotka, smanjivanje poreza koji se duguje kao i davanje lažnih informacija poreskoj upravi o prihodima i rashodima poslovanja. Korišćenje zakonskih metoda za izmjenu finansijske situacije pojedinca kako bi se smanjio iznos poreza na dohodak predstavlja izbegavanje poreza što je različito od utaje.

Preuzeto sa Wikipedia

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Finance Plus (@finance_plus)

Copy link