Dzordza Vasingtona 44, 81000 Podgorica
office@financeplus.me
+382 20 23 23 55

Elektronska fiskalizacija u Crnoj Gori je u toku, Poreska uprava je donijela specifikaciju elektronske fiskalizacije, sa objašnjenjem kako će funkcionisati ovaj sistem čiji rok za implementaciju je 1. jun 2021. godine.

Nova usluga Pribavljanje digitalnog sertifikata za elektronsku fiskalizaciju i prijava seritifikata Poreskoj upravi

Finance Plus će za vas po cijeni od 39 EUR + PDV pribaviti za vas digitalni sertifikat za fiskalizaciju i izvršiti prijavu sertifikata na sajtu Poreske Uprave, nemate o čemu da brinete.

Za sve informacije 068 031 888 Ivana

Riješenje za fiskalizaciju

Ukoliko tražite riješenje za fiskalizaciju, prijavite se na link ispod, cijene obračunavaju po cjenovniku na linku.

Program za fiskalizaciju faktura u Crnoj Gori

Prijavite se za korišćenje na ovom formularu.

Za sve informacije kontaktirajte nas na broj telefona 069 013 222 Marija

Kompletno uputstvo za fiskalizaciju

Elektronska fiskalizacija u Crnoj Gori je u toku, Poreska uprava je donijela specifikaciju elektronske fiskalizacije, sa objašnjenjem kako će funkcionisati ovaj sistem čiji rok za implementaciju je 1. jula 2021. godine.

Najbitnije o fiskalizaciji u Crnoj Gori

Elektronska fiskalizacija u Crnoj Gori je digitalizovanje procesa fiskalizacije i unapređenje sistema poreske evidencije, dakle radi se obaveznom elektronskom prijavljivanju svakog računa za gotovinske i bezgotovinske transakcije Poreskoj upravi.

Poreski obveznici u sistemu PDV-a, dužni su da nabave nove moderne elektronske naplatne uređaje (ENU) i da ih registruju kod Poreske uprave. Prilikom registracije potrebno je popuniti prijavu, pomoću koje će se generisati Identifikacioni kod obveznika fiskalizacije (IKOF), po unaprijed definisanom algoritmu.

Svaki račun koji se izdaje mora biti pohranjen na serverima Poreske uprave, a dostavljanje računa će se vršiti elektronskim putem koristeći stalnu internet vezu između ENU uređaja i web portala EFI i servera Poreske uprave, koja će obrađivati primljenjene podatke.

Trošak fiskalizacije

Prema prvim procjenama cijena prelaska na novi sistem iznosiće od 150  do 350 EUR, za nabavljanje nove opreme i prilagodjavanje softvera, razmatraju se načini za smanjenje tih troškova, jedan od predloga je da se oprema iznajmljuje.

Bitno je napomenuti da će prilikom izdavanja računa svaki put biti potrebno preuzeti elektronski jedinstveni identifikacioni kod računa (JIKR) sa servera Poreske uprave koji će se štampati na samom računu.

Cijela elektronska komunikacije će biti enkriptovana pomoću digitalnog sertifikata ( pročitaj: Šta je digitalni sertifikat?)  koji ćete morati da posedujete.

 

 

Ukoliko niste obveznik PDV-a

Više o:  Pročitajte ko je poreski obveznik.

U slučajevima kada poreski obveznik nije u sistemu PDV-a, on može da kreira i fiskalizuje svoje gotovinske račune koristeći samouslužni EFI portal (SEP) Poreske uprave.

Potreban vam je samo kompjuter ili pametni telefon koji će koristiti da ostvari pristup SEP-u i evidentirate račun koji izdajete.

Prilikom pristupa za prijavu računa moraćete da koristite digitalni sertifikat koji vam je izdalo sertifikovani CA (Pošta Crne Gore)  ili druge definisane načine autentifikacije.

Fiskalizacija bezgotovinskih i gotovinskih računa

Program za fiskalizaciju faktura u Crnoj Gori, pregled fiskalizovanih računa i slanje e-mailom. U saradnji sa digitalnom cloud platformom Proventum nudimo našim klijentima preko partnerske mreže da fiskalizaciju bezgotovinskih računa vrše jednostavno i sigurno.

 

Finance Plus će nastaviti da prati i izvještava svoje klijente o eventualnim promjenama, sa provjerenim informacijama iz sfere poslovanja i računovodstva.

Tekst je pripremljen na osnovu članka: bankar.me

Copy link