Dzordza Vasingtona 44, 81000 Podgorica
office@financeplus.me
+382 20 23 23 55

KORACI ZA DOBIJANJE CERTIFIKATA POŠTE ZA EL. FISKALIZACIJU

 

Objašnjenje i pomoć za dobijenje digitalnog certifikata Pošte CG za potrebe elektronske fiskalizacije u Crnoj Gori.

Prijem zahtjeva

Predaje se lično  u bilo kojoj Pošti u Crnoj Gori

Obrada zahtjeva

Pošta obradjuje zahtjev i kreira sertifikat na CD-u

Dostava/isporuka certifikata

Sertifikat se na CD-u može preuzeti isklučivo lično u bilo kojoj Pošti

PRIJEM ZAHTJEVA

Prvi korak kod izdavanja e-certifikata je podnošenje Zahtjeva za izdavanje/obnovu kvalifikovanog digitalnog certifikata.

Zahtjev i ovlašćenje  se u elektronskoj verziji (pdf i word format) nalaze na sajtu www.postacg-ca.me i moguće ih je preuzeti.

Potrebno je popuniti oba dokumenta prikazana na slikama ispod.

Za izdavanje kvalifikovanog digitalnog certifikata za elektronski potpis čiji je rok važenja 1 godina, onda se označava – bez medija.

PLAĆANJE

Cijene za izdavanje/obnovu e-certifikata se nalaze na sajtu: www.postacg-ca.me

Uplatu vršite na žiro Račun Pošte Crne Gore: 510-109-04 u iznosu od 30.00 eura.

Svrha transfera:  certifikat za bezgotovinsko plaćanje.

 

OBRADA ZAHTJEVA

Ukoliko obrada Zahtjeva prođe bez grešaka vrše se procedure generisanja certifikata i svaki „certifikat“ se pakuju u posebni cer-paket za dostavu isključivo putem Post Express.

Ovlašćeno lice PoštaCG CA šalje e-mail poruku na naznačenu e-mail adresu u Zahtjevu sa sadržajem:

  • Vaš certifikat možete od __.__.202_. (datum) preuzeti na šalteru pošte gdje ste predali Zahtjev.
  • Prilikom isporuke ovlašćeno lice Pošte MORA IDENTIFIKOVATI primaoca (podnosioca zahtjeva) i to ISKLJUČIVO LIČNO I SA ODGOVARJUĆIM IDENTIFIKACIONIM DOKUMENTOM (LIČNA KARTA ILI PASOŠ).
  • Šalterski radnik u prisustvu primaoca (podnosilac zahtjeva) mora da otvori kovertu,
  • Primalac (podnosilac zahtjeva) mora da potpiše Ugovor i jedan potpisani primjerak preda ovlašćenom licu Pošte.

 

Dostava na šalteru u pošte, lično preuzimate.

PREUZIMANJE

Neophodno je da lično preuzmete Certifikat na šalteru Pošte.

Tekst pripremljen na osnovu https://postacg.me/Digitalni-certifikat. Ovo nije zvanično objašnjenje Pošte Crne Gore već predstavlja interpretaciju i iskustva naše agencije u želji da olakšamo našim klijetnima.

Copy link