Dzordza Vasingtona 44, 81000 Podgorica
office@financeplus.me
+382 20 23 23 55

Zašto vam je potrebna dozvola za privremeni boravak i rad u Crnoj Gori?

Zakonom o strancima uređuju se uslovi za ulazak, kretanje i boravak stranaca na teritoriji Crne Gore. Ulazak u Crnu Goru podrazumijeva prelazak državne granice, odnosno graničnog prelaza na kojem se obavlja granična kontrola. Zadržavanje stranca u tranzitnom prostoru aerodoroma i sidrištu luke ili pristaništu, u smislu ovog zakona, ne smatra se ulaskom u Crnu Goru.

Zakonom o strancima propisano je da je boravak stranaca u Crnoj Gori:

 • boravak do 90 dana
 • privremeni boravak
 • stalno nastanjenje

 

Dozvola za privremeni boravak i rad je dokaz za legalno kretanje, boravak i rad za stranog državljanina na teritoriji Crne Gore i obavezno je njeno posjedovanje ukoliko je stranac zaposlen i boravi na teritoriji Crne Gore.

Dozvola za privremeni boravak i rad se izdaje u obliku plastične kartice koji pokazujete na uvid licima koja imaju ovlašćenje da zatraže taj dokument od vas, npr. na graničnim prelazima ili ukoliko ste napravili saobraćajni prekršaj na zahtev ovlašćenog lica. Da bi vozili automobil u Crnoj Gori sa lokalnim registarskim tablicama obavezni ste da imate prijavljen privremeni boravak.

 

Dozvola za boravak i rad u Crnoj Gori koristi se za:

 • zapošljavanja stranca;
 • sezonskog zapošljavanja stranca;
 • rada upućenog radnika
 • pružanje ugovorenih usluga;
 • kretanje lica unutar stranog privrednog društva.

Trajanje dozvole za boravak i rad je ograničeno

U zavisnosti od vrste dozvole iste imaju različiti period važenja. Tako da na primjer dozvola za privremeni boravak i rad radi zapošljavanja važi i do godinu dana, dok dozvola za privremi boravak i rad radi sezonskog zapošljavanja važi do šest mjeseci u vremenskom period od jedne godine. Takođe postoje dozvole tj. upućenja radnika na 3 mjeseca maksimalno u toku jedne kalendarske godine.

Kao jednu od svojih usluga Finance Plus upravo nudi uslugu za radnu i boravišnu dozvolu, bez obzira koje vrste. Klijent je dužan da prilikom predaje i preuzimanja dozvole bude lično prisutan. U procesu pripreme potrebne dokumentacije zaposleni iz Finace Plus-a su puna podrška klijentu.

 

Vrste dozvola za privremi boravak i rad:

 • Prvi boravak na osnovu zaposlenja, sezonskog rada ili prekograničnih usluga
 • Prvi boravak na osnovu spajanja porodice
 • Prvi privremeni boravak poo osnovu braka sa Crnogorskim državljaninom
 • Privremini boravak po osnovu vlasništva nad nekretninom
 • Privremeni boravak po osonovu školovanja

 

Jedno od najčešćih pitanja klijenata je šta je potrebno od dokumentacije za pribavljanje radne i boravišne dozvole radi zapošljavanja?

Klijent je dužan da prilikom predaje i preuzimanja dozvole bude lično prisutan. U procesu pripreme potrebne dokumentacije zaposleni iz Finace Plus-a su puna podrška klijentu.

Potrebna dokumentacija za predaju zahtjeva za izdavanje dozvole

 • dokaz o sredstvima za izdržavanje;
 • dokaz o obezbijeđenom smještaju;
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju;
 • fotokopija važeće putne isprave;
 • dokaz da u državi porijekla nije pravosnažno osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude;
 • pisana ponuda poslodavca za zapošljavanje stranca na određenom radnom mjestu koja sadrži-sve bitne elemente iz ugovora o radu (ne prilaže preduzetnik i izvršni direktor ukoliko je jedini vlasnik ili vlasnik više od 51% kapitala);
 • dokaz o stečenom nivou obrazovanja i kvalifikaciji (nije potrebno priznavanje diploma koje su u R. Srbiji izdate prije 25.01.2008. godine, kao i iz bivših republika S.F.R.J. do dana kada su postale samostalne države tj. 1992/1993. godine);
 • dokaz o zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje izdato od strane nadležne zdravstvene ustanove u Crnoj Gori);
 • dokaz o registraciji pravnog ili fizičkog lica sa sjedištem u Crnoj Gori (izvod iz CRPS).

 

Potrebna dokumentacija za predaju zahtjeva za privremni boravak po osnovu vlasništva nad nekretninom

Stranac u Crnoj Gori može ostvariti pravo na boravak i po osonovu vlasništva nad nekretninom (stan, kuča, poslovni prostor)

 • Izvršena prijava u Turističu organizaciju
 • fotokopija važeće putne isprave (pasoša)
 • List nepokretnosti po osonovu koje se traži boravak, ne stariji od 6 mjeseci
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju
 • dokaz o sredstvima za izdržavanje
 • dokaz da u državi porijekla nije pravosnažno osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude;

Ukoliko ste strani državljanin i želite da osnujete kompaniju ili da se zaposlite u neku od crnogorskih kompanija mi smo prava podrška za vas.

Obezbeđivanje potrebne dokumentacije iziskuje odlično poznavanje lokalnog zakonodavstva, mi Vam garantujemo pripremu kompletne dokumentacije u skladu sa članovima zakona radi izbjegavanja visokih novčanih i nenovčanih kazni.

 

Naši saradnici govore engleski, njemački i ruski.

Nadležna institucija za izdavanje dozvole za boravak i rad je Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore.

Za više informacija kontaktirajte našu pravnu službu

Kontaktirajte nas
Dozvola za boravak Crna Gora
Copy link