Od 1. oktobra 2018. godine počine da se primjenjuje Program ekonomskog državljanstva, koji će biti dostupan za najviše 2.000 najreferentnijih aplikanata iz zemalja koje ne pripadaju Evropskoj uniji i to tokom ograničenog perioda od tri godine. Zainteresovani pojedinci će imati sljedeću opciju:

- da ulože 250.000 eura u neki od razvojnih projekata prethodno odobren od strane Vlade u nerazvijenom području Crne Gore ili

- 450.000 eura u neki od razvojnih projekata prethodno odobren od strane Vlade u razvijenom području Crne Gore.

Vlada će, pored toga, naplaćivati naknadu do 100.000 eura po podnesenom zahtjevu.

Na ovaj način će strani investitori imati priliku da  pod povoljnim uslovima dobiju crnogorski pasoš koji im omogućava bezvizni režim sa zemljama EU, poslovanje u zemlji gdje je jako niska poreska stopa poreza na dobit (9%)  takođe mogu da očekuju i  druge poreske olakšice kao i da posluju u zemlji gdje stranci i domaći građani imaju jednake uslove za bavljenje biznisom.

15494A7B-5688-4B76-9C34-64A581477B5E_w1023_r1_s
crna-gora-1000x541